Adatvédelmi nyilatkozat

Kovács Zoltán Egyéni vállalkozó tiszteletben tartja az Ön személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez az oldal azt foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjthetünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Ön adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Kovács Zoltán Egyéni Vállalkozó (továbbiakban „Kovács Zoltán EV”; székhely: 5900 Orosháza, Deák Ferenc u 1/B) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

1. JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT TERJEDELME ÉS ELFOGADÁSA

Kovács Zoltán EV által üzemeltetett webhelyek használatával, illetve személyes adatainak Kovács Zoltán EV számára történő rendelkezésre bocsátásával Ön elfogadja, hogy személyes adatait jelen adatvédelmi nyilatkozatban (továbbiakban „Nyilatkozat”) foglalt módon a Kovács Zoltán EV összegyűjtse és felhasználja.

Ha személyes adatainak jelen Nyilatkozatban foglalt módon történő összegyűjtésébe és felhasználásába Ön nem egyezik bele, kérjük, ne használja a Kovács Zoltán EV weboldalait ill. a kapcsolat-felvételi és egyéb űrlapokat.

2. FOGALMAK

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek közt, de nem kizárólag a következő adatvédelmi szakkifejezéseket használjuk. A fogalmak definíciója a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság weboldaláról származnak.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

adattovábbítás: adatok harmadik fél számára hozzáférhetővé és megismerhetővé tétele.

3. SZEMÉLYES ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, FELHASZNÁLÁSÁRA ÉS TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEINK

Kovács Zoltán EV személyes adatok begyűjtése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai normákat betartja.

Kovács Zoltán EV:

 • időben és az előírt módon tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról.
 • kizárólag az érintett beleegyezésével gyűjt, kezel, használ fel vagy továbbít személyes adatokat. A megkövetelt hozzájárulás jellege függ az adott információ érzékenységétől, a vonatkozó jogi előírásoktól, a felhasználás céljától és időtartamától, harmadik felektől és technológiáktól. A hozzájárulás a fentiek függvényében lehet kifejezett vagy hallgatólagos.
 • kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű.
 • adatkezelési és – feldolgozási gyakorlata mindig azt a célt szolgálja, amelynek érdekében a személyes adatok eredetileg össze lettek gyűjtve és amelybe az érintett a begyűjtést megelőzően beleegyezett vagy azt követően beleegyezését arra kiterjesztette.
 • az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
 • promóciós célokra kizárólag az Ön beleegyezésével használja személyes adatait és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa.
 • arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.

4. Kovács Zoltán EV ÁLTAL A WEBOLDALON GYŰJTÖTT ADATOK ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA

AZ ÖN KÉSZÜLÉKE ÁLTAL AUTOMATIKUSAN KÜLDÖTT INFORMÁCIÓK.

Weboldalainkon automatikusan összegyűjtjük az Ön által használt technológiára vonatkozó információkat, hogy azt statisztikai céllal, illetve az online szolgáltatások fejlesztése és javítása érdekében felhasználhassuk. Ilyen adatok többek közt az Ön által használt böngésző típusa (pl. Internet Explorer vagy Chrome), az operációs rendszer (pl. Windows 7 vagy 10). Ezen adatok küldése az Ön rendszerbeállításaitól függenek. Ha ellenőrizni vagy le szeretné tiltani ezek küldését, kérjük, tájékozódjon böngészőjének dokumentációjában.

Ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Azért gyűjtjük őket, hogy megismerhessük a látogatóink által használt technológiákat, és online fejlesztéseink irányát ahhoz igazíthassuk.

AZ ÖN KÉSZÜLÉKÉN ELHELYEZETT ADATCSOMAGOK (COOKIE / SÜTI)

Amikor meglátogatja weboldalunkat, az apró adatcsomagokat, ún. cookie-kat vagy sütiket helyez el a számítógépén, okoskészülékén. Ezek az információk vonatkozhatnak Önre, a böngészési preferenciáira vagy a böngészőjének típusára és az esetek túlnyomó részében arra használják, hogy a weboldal kívánt működését biztosítsák. Az Ön azonosítása ezen információk alapján általában nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak. Ön bármikor beállíthatja böngészőjében, hogy milyen típusú cookie-kat kíván fogadni.

AZ ÖN ÁLTAL ÖNKÉNT RENDELKEZÉSÜNKRE BOCSÁTOTT INFORMÁCIÓK

Kovács Zoltán EV gyűjti azokat az információkat, amelyeket weboldalunk használata közben önként és tudatosan bocsát rendelkezésünkre, amikor például feliratkozik hírlevelünkre, felveszi velünk a kapcsolatot egy űrlapon keresztül, regisztrál egy bizonyos funkció használatához vagy fájlt letöltéséhez. Ilyen esetekben személyes adatok megadására lehet szükség. Kovács Zoltán EV kizárólag olyan céllal használja fel személyes adatait, amelyhez Ön előzetesen hozzájárulását adta.

Az adatok felhasználása a következő célokra terjedhet ki:

 • Termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése
 • Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése
 • Statisztikai adatelemzés
 • Piackutatás
 • Üzleti tervezés
 • Csalás megelőzése
 • Személyre szabott funkciók használata

Személyes adatainak felhasználásáról azok begyűjtése során külön tájékoztatjuk Önt.

5. SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

Kovács Zoltán EV az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja személyes adatait harmadik fél számára és azokba nem biztosít betekintést direkt marketing célokra. A következő körülmények között azonban megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel:

 • Kovács Zoltán EV cégcsoport tagvállalataival, jogszerű üzleti célokra, az Ön által igényelt termék, szolgáltatás vagy információ biztosításához.
 • Szolgáltatókkal, akiket Kovács Zoltán EV, mint alvállalkozót bíz meg, hogy az Ön által igényelt termék, szolgáltatás vagy információ biztosítását segítse. Ilyen esetekben a szolgáltató az előzetes hozzájárulásban megfogalmazott céllal megismerheti az Ön személyes adatait és Kovács Zoltán EV írásos megállapodás formájában követeli meg, hogy az adott szolgáltató a vonatkozó adatvédelmi előírásokat betartsa,
  adatainak biztonságáról gondoskodjon és az azokhoz való hozzáférést az adott cél teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékűre korlátozza.

A személyes adatok megosztása harmadik féllel lehetséges továbbá a következő, speciális esetekben: ha Ön ezt kifejezetten kéri; ha jogszabály kötelez bennünket rá; hatósági eljárás során a hatóság utasítására; vállalatunk tulajdonosi viszonyainak megváltozásának következtében; egyéb, kényszerítő erejű körülmény esetén.

6. SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

Kovács Zoltán EV kizárólag addig kezeli és tárolja személyes adatait, amíg az eredeti adatkezelési cél fennáll, az Ön által igényelt termék, szolgáltatás vagy információ biztosításához szükséges, Ön vissza nem vonja hozzájárulását, vagy amíg az a jogi előírások lehetővé teszik számunkra.

7. SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE

Személyes adatait ellenőrizheti, töröltetheti vagy módosíthatja telefonos úton, kapcsolatfelvételi űrlapunk kitöltésével vagy a következő címre küldött levéllel:

Kovács Zoltán EV
5900 Orosháza
Deák Ferenc utca 1/B
+36 30 415 78 85
info@zoltankovacs.hu

8. GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI

Kovács Zoltán EV tudatosan nem gyűjt személyes adatokat 16 éven aluli gyermekektől, illetve adatokat velük kapcsolatban. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16 éven aluli gyermekek személyes adatai kerültek birtokunkba, igyekszünk azokat minél előbb eltávolítani rendszereinkből. A Nitro Communications Kft. ugyanakkor begyűjtheti 16 éven aluliak személyes adatait szüleiktől vagy törvényes képviselőiktől azok kifejezett beleegyezésével.

Amennyiben tudomására jut, hogy gyermeke személyes adatokat bocsátott a Nitro rendelkezésére, azokat töröltetheti telefonos úton, kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával vagy a következő címre küldött levéllel:

Kovács Zoltán EV
5900 Orosháza
Deák Ferenc utca 1/B
+36 30 415 78 85
info@zoltankovacs.hu

9. ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az adatfeldolgozást minden esetben informatikai rendszerekkel végezzük. Ezen informatikai rendszerek tárolják az adatokat és védik azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, publikálás, megsemmisítés vagy véletlen sérülés, megsemmisülés ellen.

Informatikai rendszereinket számos esetben külső szolgáltatók, mint adatfeldolgozók üzemeltetik. Kovács Zoltán EV ilyen esetekben írásos megállapodás formájában követeli meg a szolgáltatótól, hogy rendszereit megfelelő jogi és technológiai védelemmel lássa el a fenti események elkerülése érdekében.

Kovács Zoltán EV által igénybe vett adatfeldolgozók:

Instapage Inc.webes technológiai szolgáltatások, hosting szolgáltatás118 King St. Suite 450San Francisco, CA 94107

United States

help@instapage.com

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

10. KERESKEDELMI CÉLÚ EMAIL KOMMUNIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Kovács Zoltán EV magánszemélyek részére nem küld úgy hírlevelet, hogy előzetesen nem kérte volna az érintett hozzájárulását. Kommunikációnkra feliratkozni, ahhoz hozzájárulni a következőképp tud:

 • Elektronikus úton, weboldalunk feliratkozás funkciójának használatával
 • Elektronikus úton, offline mobil eszköz használatával (pl. rendezvényen)
 • Elektronikus úton, engedélykérő email-en keresztül (pl. miután névjegykártyát ad át nekünk)
 • Papíron

A feliratkozás során Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (pl. név és email cím) Kovács Zoltán EV kezelje és a meghatározott célra felhasználja.

A kereskedelmi célú email kommunikációval kapcsolatos adatkezelés célja, hogy tájékoztassuk feliratkozóinkat szolgáltatásainkról, újdonságainkról, oktatási anyagainkról és releváns ajánlatokat küldhessünk nekik.

Kovács Zoltán EV email kommunikációjáról bármikor leiratkozhat az email-ek láblécében található „Leiratkozás” linkre kattintva, telefonos úton, kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával vagy postai levél útján. A leiratkozást követő 5 munkanapon belül tiltólistára helyezzük kapcsolattartási adatait, így azokra addig nem érkezik újabb kommunikáció, amíg Ön önként vissza nem iratkozik.

11. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Személyes adatok módosítása vagy törlése email-es, postai vagy telefonos úton történhet. Kovács Zoltán EV ezen kérésnek 5 munkanapon belül eleget tesz, beleértve szükség a kérés esetleges harmadik feleknek történő továbbítását (lásd. 5. pontban meghatározott esetek).

Ha a személyes adatok módosítása vagy törlése nem lehetséges, erről 30 napon belül írásban értesítjük és tájékoztatjuk jogorvoslati lehetőségeiről.

12. TILTAKOZÁS

Személyes adatainak kezeláse ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény 21. §-ában leírtak szerint tiltakozhat.

Kovács Zoltán EV a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Amennyiben Kovács Zoltán EV  az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében (lásd 5. pont).

Ha Ön Kovács Zoltán EV döntésével nem ért egyet, illetve ha Kovács Zoltán EV a 15 napos határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a fent nevezett törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

13. BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Ön a jogainak megsértése esetén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény 21. §-ában meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

14. ILLETÉKES HATÓSÁG

Adatvédelmi kérdésekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is kérheti:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. JELEN NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Kovács Zoltán EV fenntartja a jogot, hogy jelen „Nyilatkozatot” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Utolsó frissítés: 2018.09.02